יחידת־הוראה

 • 1

  קבוצת חקר שיתופי בנושא: _______________
  - הקליקו

  כאן ניתן להציג את התוצרים השיתופיים של חקר כיתתי או קבוצת חקר שיתופית בין כיתות/ בתי ספר

  -נסחו כותרת קולעת לנושא החקר שבחרתם, ב2-3 מילים וציינו את שמות בתיה"ס השותפים + שמות המורים
  בחרו תמונה או איור שייצגו את הנושא שבחרתם לחקור
  - העלו את תוצרי החקר השיתופי שלכם - כך תוכלו לשתף בתוצרים קבוצות חקר נוספות מבתי"ס אחרים