משימות אורייניות מתוקשבות 

לבתי ספר על יסודיים 

עברו לאתר חדש


כתובת האתר החדש  http://edu.gov.il/tech/tdigital

לפני שעוברים לאתר החדש יש להצטייד בשם משתמש וסיסמה - הזדהות אחידה ולצפות בסרטון הדרכה.