מרחב שיתופי ללמידת חקר מדעי בחטיבת ביניים

תכנית הרחבה - חקר ציפורים במדע וטכנולוגיה