•   גיאוגרפיה

  1
  • 1
   נושאים - יחידות־הוראה
   1
   נושא השיעור שם הפעילות שכבת גיל מיומנויות מחשב כלים נלמדים היקף הפעילות
   הכרת הישוב שלי סיור בישוב שלי ד
   • עריכת מפה ב-Google Maps
   • יצירת תמונה תוך שימוש ב"צייר" (paint)
   • יצירת כרזה אינטרנטית תוך שימוש ביישום Glogster

   google maps
   paint
   glogster

   בינוני
   ארצות הים התיכון המירוץ למיליון ה שימוש במפות גוגל google maps בינוני
   ארצות הים התיכון המירוץ לים התיכון ה,ו
   • חיפוש מידע בעזרת תמונה
   • הוספת תמונה ממאגר תמונות
   • עריכת תמונה (חיתוך, סיבוב, גוונים וצבעים, הסרת רקע)
   • יצירת כתובת אינטרנט לתמונה
   • מיפוי תמונה בעזרת נקודות מידע (thinglink)
   thinglink בינוני
   מפות נושא מפות נושא ה,ו
   • איתור מידע חזותי (במפה) ומיונו, ארגון המידע בקטגוריות
   • עיבוד מידע וארגונו בכלי דיגיטלי -  יצירת טבלה ב-Word
   • פיתוח יכולת ליצור מידע חזותי-מרחבי (מפה)
   • יצירת תוכן חזותי (מפה) בכלי מקוון ייעודי -  מפה ב- Easel.ly
   • ארגון מידע ועיבודו במשותף באמצעות מסמך כיתתי שיתופי

   טבלה ב word

   easel

   בינוני
   צפון הארץ בונים משחק שאלות ו
   • עבודה במעבד תמלילים word
   • שליחת קובץ דרך הפורטל הבית ספרי
   • בניית מצגת בתוכנת power point

   word

   power point

   בינוני

   .

   סיור בישוב שלי ד

   יצירת כרזה אינטרנטית (הניתנת גם להדפסה לצורך עיצוב הסביבה הלימודית בבית הספר) כתוצר של עבודת חקר מאפשרת לתלמיד למידה משמעותית של נושא "היישוב שלי" במקצוע מולדת בדרך מעניינת הקשורה לעולמו.  
   הפעילות נעשית בקבוצה. הנושא נלמד תוך עיון במקורות שונים.
   נלמדת מיומנות של בניית מפה על ידי שימוש ב Google Maps.
   נלמדת מיומנות של סיכום טקסטים ומיזוג טקסטים ותמונות ליצירת כרזה תוך שימוש ביישום אינטרנטי.  
   על ידי פעילות זו מרוויח התלמיד הן למידה משמעותית בנושא "היישוב שלי" והן למידה משמעותית בתחום התקשוב.

    קובץ לתלמיד

    קובץ לתלמיד

    קובץ למורה

   .

   *****************************

   המירוץ למיליון ה

   המשימה שלפניכם מאפשרת לתלמידים למידה משמעותית על כל מרכיביה: מעורבות, רלוונטיות וערך ללומד ולחברה. המשימה הבנויה על בסיס תכנית הטלוויזיה "המירוץ  למיליון", מעודדת את התלמידים ללמוד את הנושא לעומקו, והאתגר המוצב לפניהם מאפשר להם לחקור את הנושא מתוך עניין והנאה. 

     קובץ לתלמיד - הכנה     קובץ לתלמיד - הכנה

     קובץ לתלמיד - המירוץ    קובץ לתלמיד - המירוץ

    מצגת לתלמיד 

     קובץ למורה

   .

   **********************************

   המירוץ לים התיכון ה,ו

   בפעילות זו יוצאים התלמידים להרפתקה לימודית בנושא מדינות השוכנות לחופי הים התיכון. במהלך המשחק על  התלמידים לזהות את המדינה  בעזרת רמזים המוסתרים בתמונה ומצביעים על מאפייניה הגאוגרפיים, הכלכליים והתרבותיים. בשלב הבא יתבקשו התלמידים לייצר הרפתקה כזאת בעצמם, ובכך יעשירו הן את ידיעותיהם על מדינות נוספות השוכנות לחופי הים התיכון והן את הידע הטכנולוגי שלהם. שלב זה דורש יכולות מורכבות יותר, ובהן: יצירתיות, חדשנות ופתרון בעיות. בשלב הראשון מתנסים התלמידים כפותרי החידה. שלב זה משמש דוגמה. בשלב הבא עליהם ליצור בעצמם חידות לעמיתיהם.

     קובץ לתלמיד (קובץ גדול, להמתין בסבלנות להורדה)

     קובץ לתלמיד

     קובץ למורה

   .

   **********************************

   מפות נושא ה,ו

   מיומנות איתור, עיבוד ועיצוב מידע מילולי וחזותי חשובה מאוד להצלחת התלמידים.
   היכולת לתרגם מידע חזותי-מרחבי (מפה) לטבלה מפתח חשיבה מסדר גבוה, מאתגר את הלומד ומאפשר לו לפתח גמישות בטיפול במידע ובניהולו.
   פעילות בת מספר שלבים מאפשרת למורה לסייע ללומדים בשלבים השונים של עיבוד המידע המילולי והחזותי.
   הכלים המקוונים השונים שבאמצעותם הלומד מחפש, מארגן או יוצר מידע מפתחים אצלו יכולות למידה עצמית.
   המשימה שלהלן אף מקדמת את היכולות של הלומדים לשתף פעולה עם עמיתיהם ללמידה, ללמוד מהם ולהביא את כישוריהם המיוחדים ללמידה המשותפת. גם יכולות אלה חשובות מאוד במאה ה-21.
   יתרון נוסף לפעילות זו הוא סוג התוצר -  מפת הנושא שתיווצר בכלי המקוון תשמש תזכורת חזותית ללמידה. אם המפה תיתלה על קיר הכיתה, התלמידים יזכרו באמצעותה  את התהליך. תזכורת זו, שתופיע לנגד עיניהם, תסייע להם לפתח יכולות למידה עצמית, ביקורתיות כלפי תוצר הלמידה ואף תאפשר משוב עמיתים ענייני על הלמידה כולה.
   יצירת מפת נושא אינטרנטית כתוצר של עבודת חקר מאפשרת לתלמיד למידה משמעותית של  מפות הנושא בגאוגרפיה בדרך מעניינת הקשורה לעולמו. (מפת הנושא ניתנת גם להדפסה לצורך עיצוב הסביבה הלימודית בבית הספר.)
   הפעילות נעשית בקבוצה. הנושא נלמד תוך עיון במקורות מידע אינטרנטיים, סיכום הנושא בטבלה והמרתו למפה.
   על ידי פעילות מדורגת ומונחית זו הלומד מפתח מיומנויות מחשב ומידע חשובות, מפתח ידע בתחום התוכן וגם הופך ללומד פעיל. הוא פועל בהקשר חברתי המשפיע באופן חיובי על המוטיבציה שלו.

     קובץ לתלמיד 

     קובץ לתלמיד

     קובץ למורה

   .

   *******************************

   בונים משחק שאלות ו

   בניית משחק על ידי התלמידים מעצימה את תהליך הלמידה, הופכת את הלמידה  ללמידה משמעותית חווייתית ומערבת את התלמידים בתהליך הלמידה.
   בניית משחק רב ברירה דורשת מן התלמיד מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. התלמיד נדרש לאסוף את המידע, לשאול עליו שאלות ולכתוב, בנוסף לתשובה הנכונה, תשובות שגויות שהמסיחים בהן הגיוניים ביחס לשאלה.
   הפעילות מאפשרת לכל תלמיד ליצור וללמוד באופן עצמאי על-פי רמתו ועל-פי מידת היצירתיות שלו, ולמורה היא מאפשרת להיות מעורב וללוות את תהליך הלמידה של כל תלמיד באופן אישי.

     קובץ לתלמיד 

     קובץ לתלמיד

     קובץ למורה

   .

   .

   כאן המקום למשוב, הערות ותובנות בעקבות הפעלת היחידה בכיתה

   .