יחידת־הוראה

 •   כללי

  • 1

   .
   נושא השיעור שם הפעילות שכבת גיל מיומנויות מחשב כלים נלמדים היקף הפעילות
   חקר נתונים משימת חקר כיתתית ד,ה,ו
   • עבודה בגיליון Excel
   • המרת נתונים לדיאגרמה
   • עבודה במסמך שיתופי
   Excel קצר
   כללי שישים שניות על... ה,ו
   • חיפוש מידע ממוקד
   • סינון המידע, סיכום, אבחנה בין עיקר לטפל, תמצות
   • למידה שיתופית
   • ניהול מידע במחשב – יצירת תיקיות, שמירת קבצים וגיבוי
   • כתיבה בפורום או בקובץ שיתופי
   • עריכת סרט


   popplet

   חיפוש מושכל בגוגל

   הקלטה

   יוצר הסרטים

   ארוך
   אקטואליה שיעור אקטואליה ה,ו
   • איתור, ניתוח, מחקר, הערכה של מידע
   • הדבקה מיוחדת ב -  word - הדבקה של טקסט בלבד
   • העתקה של שורות לא סמוכות ב- word
   word

   קצר
   טיול שנתי מנהלים את הטיול השנתי ד,ה,ו,ז
   • שימוש במפות - יצירת מסלול בעזרת Google Maps, סיור וירטואלי
   • הוספת קישורים
   • עבודה במצגת שיתופית
   • יצירת אלבום תמונות
   • הכרת אתרים הקשורים לזמר עברי
   google maps
   power point
   שירונט
   בינוני
   סטטיסטיקה סקרים חט"ב, תיכון
   • עבודה בטופס Google Drive
   • המרת נתונים לדיאגרמה
   • עבודה במסמך שיתופי
   גוגל טפסים קצר

   .

   משימת חקר כיתתית ד,ה,ו

   נושא חקר הנתונים נלמד כמעט בכל שכבות הגיל. משימה זו מאפשרת תרגול של שלבי המחקר השונים: הצגת שאלת מחקר, איסוף נתונים והצגתם בצורה מספרית ובצורה גרפית. זוהי משימה אתגרית, מעניינת ונוגעת לעולמו של התלמיד.
   מלבד המיומנויות המתמטיות הנדרשות בפעילות זו, יש בה גם שימוש במיומנויות בסיסיות של עבודה בגיליון Excel (כתיבת נתונים והמרתם לדיאגרמה) וכן בלמידה שיתופית -  מסמך שיתופי שבו מציגים כל חברי הכיתה את שאלות המחקר שלהם, את השערותיהם ואת התוצאות שקיבלו. ניתן להשתמש במידע העולה ממסמך זה גם לצורך חברתי וללמוד על ההעדפות השונות של חברי הכיתה (כל תלמיד יכול לשאול את עצמו עד כמה הוא באמת מכיר את חבריו לכיתה). 
   מפעילות זו מרוויח התלמיד הן למידה משמעותית בנושא חקר הנתונים, הן היכרות מעמיקה עם חבריו לכיתה והן למידה משמעותית בתחום התקשוב.

    קובץ לתלמיד

    קובץ לתלמיד

    קובץ למורה

   .

   ****************************

   שישים שניות על... ה,ו

   בפעילות זו ייצרו הילדים "שישים שניות" בנושא שיבחרו ויציגו אותו בסרטון הכולל קריינות והמחשה ויזואלית. הפעילות מציעה תהליך עבודה מובנה המורכב מיחידות, אך ניתן להשתמש בה גם בצורה מודולרית ולוותר על חלק מן היחידות.
   התהליך בנוי כך שרוב העבודה תיעשה בבתי התלמידים. את עבודת עריכת הסרטון יבצעו התלמידים בעצמם בעזרת שימוש בסרטוני הדרכה קיימים.

     קובץ לתלמיד 

    קובץ לתלמיד

    קובץ למורה

   .

   *****************************

   שיעור אקטואליה ה,ו

   בשיעורי אקטואליה שולחים מורים את תלמידיהם לחפש ולאחזר כתבה אקטואלית מהאינטרנט, אך הם אינם מודעים לכך שרוב התלמידים אינם יודעים לבצע חיפוש מושכל ומיטבי ברשת. יחידה זו מסייעת לתלמיד ומלמדת אותו לחפש מידע באופן מושכל ומיטבי ברשת האינטרנט, והיא אף מציעה כלי פשוט שמקל על התלמיד לסכם את המידע שמצא.

     קובץ לתלמיד 

    קובץ לתלמיד

    קובץ למורה

   .

   **************************

   מנהלים את הטיול השנתי ד,ה,ו,ז

   מטרת הפעילות היא להעביר חלק מן האחריות על הטיול השנתי אל התלמידים. הכיתה תחולק לצוותים, וכל צוות יהיה אחראי על תחום אחר של הטיול. המטרה היא להעניק לתלמידים תחושה אמתית של אחריות ולאפשר להם להכיר את מסלול הטיול המתוכנן להם ואת האתרים שבהם הם צפויים לבקר, בדרכם. את העבודה ילווה "תיק הטיול" -  מצגת שיתופית אשר בה ירוכזו תוצרי עבודת התלמידים, כל צוות בתחומו.

    קובץ לתלמיד 

     קובץ לתלמיד

     קובץ למורה

   .

   ***********************************

   סקרים חט"ב, תיכון

   נושא חקר הנתונים נלמד כמעט בכל שכבות הגיל. משימה זו מאפשרת תרגול של ניסוח שאלת מחקר, איסוף נתונים באמצעות סקר סטטיסטי והצגתם בצורה מספרית ובצורה גרפית. כל זאת כמשימה מאתגרת, מעניינת ומחוברת לעולמו של התלמיד. אפשר לערוך סקר לקראת בניית מצע לבחירות למועצת התלמידים, לצורך קבלת החלטה על פעילות כיתתית או לשם היכרות מעמיקה יותר בין החברים לכיתה. אפשר להשתמש בפעילות זו גם לקראת בחירות לכנסת או לרשות המקומית.

   בנוסף למיומנויות המתמטיות הנדרשות נעשה בפעילות זו גם שימוש במיומנויות בסיסיות של עבודה בטופס Google Drive (בניית הסקר והפצתו) וכן ביכולות Google Drive להמיר את הנתונים המספריים שהתקבלו מטופס הסקר להצגה באמצעות דיאגרמה. Google Drive מאפשר להציג את תוצאות הסקרים במסמך שיתופי היכול לשמש הן ככלי עבודה בתחום לימודֵי מדעי החברה והן ככלי להיכרות מעמיקה יותר של הילדים זה עם זה. מפעילות זו התלמיד מרוויח גם למידה משמעותית בנושא חקר הנתונים, גם היכרות מעמיקה יותר עם חבריו לכיתה וגם למידה משמעותית בתחום התקשוב.

     קובץ לתלמיד

     קובץ לתלמיד

     קובץ למורה

   .

   ****************************

   כאן המקום למשוב, הערות ותובנות בעקבות הפעלת היחידה בכיתה

   .