השתלמות מורים

האתר ילווה את ההשתלמות:

1. יהווה מקום למשוב שוטף על המפגשים

2. כל מורה יפתח בלוג שיתעד את התהליך שלו במסגרת הוראת ה MOOC בכיתתו

3. אגרון מונחים שיתופי ישמש כדי לאגור ולארגן בו את כל המונחים שתבססו במהלך השנה

4. יכלול את חומרי הלימוד שיוצגו בהשתלמות