מגוון ציפורים בסביבה הקרובה
יחסי גומלין בין ציפורים לצמחים ולבעלי חיים
חקר ציפורים למורים- השתלמות ומשאבים