משימות אורייניות מתוקשבות 

לבתי ספר על יסודיים 

עברו לאתר חדש


כתובת האתר החדש  https://tdigital.lms.education.gov.il

לפני שעוברים לאתר החדש יש להצטייד בשם משתמש וסיסמה - הזדהות אחידה ולצפות בסרטון הדרכה.