תוכנית למידה שיתופית בין מגזרית העוסקת בהטמעת תרבות זכויות אחריות וחובות כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי.