תוכנית למידה שיתופית בין מגזרית העוסקת בהטמעת תרבות זכויות אחריות וחובות כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי.

Page: 1 2 ()
Page: 1 2 ()