תוכנית למידה שיתופית בין מגזרית העוסקת בהטמעת תרבות זכויות אחריות וחובות כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי.

صفحة: 1 2 ()
صفحة: 1 2 ()