תוכנית למידה שיתופית בין מגזרית העוסקת בהטמעת תרבות זכויות אחריות וחובות כחלק ממהלך ארצי ובין לאומי.

עמוד: 1 2 ()
עמוד: 1 2 ()