קבצי גבוי ושחזורי קורסים שהועברו למשרד ע"י אלנט בנובמבר 2015